Verkrijgen van steun

Voor steun komen in aanmerking de hulpbehoevende personen in Indonesië, die geboren zijn voor 16 augustus 1945, en in Zuid-Oost Azië als Nederlander de Japanse bezetting en de nasleep daarvan hebben meegemaakt.

Voor wie voldoet aan bovengenoemde criteria kan een steun worden aangevraagd.
In Nederland kan schriftelijk een verzoek worden gericht aan:
Stichting Halin, Polanen 22, 2151 DR Nieuw Vennep.
In Indonesië kan het verzoek worden gericht aan:
Ibu Josta Rumahlaiselan, Jl. Tembakan 11/12, Kalibata Timur, Jakarta 12510.

Bij de aanvraag dient de volledige naam en adres van de aanvrager en de te ondersteunen persoon te worden vermeld.

De te ondersteunen persoon ontvangt dan een aanvraagformulier, dat in zijn geheel dient te worden ingevuld en vergezeld met de gevraagde documenten, waaruit blijkt dat de te ondersteunen persoon voldoet aan de criteria, in het bijzonder dat hij of zij de Nederlandse nationaliteit heeft gehad. De niet conform de wet van 1892 “gelijkgestelden” komen niet in aanmerking.

(Onderstaand een foto van ondersteunenden in Padang, jaar 2000)