Ook dit jaar was Halin uitgenodigd door de stichting INES uit Limburg om de jaarlijkse collecte in ontvangst te nemen: € 526,90, overhandigd te krijgen.

Dankbaar zijn we dat de leden van INES onze landgenoten die daar achtergebleven zijn en in armoede leven niet vergeten zijn. Dank in het bijzonder aan het bestuur van INES, die het mogelijk heeft gemaakt.