In de maand oktober mocht Max Rijkschroeff, vicevoorzitter, wederom een gift in ontvangst nemen tijdens een bijeenkomst van de stichting INES Limburg. De opbrengst van deze – al vele jaren gehouden – collecte was niet minder dan 748 euro.

stichting-ines-limburg