Ook werd HALIN in de maand oktober verrast met de aankondiging dat de Nederlandse tak van de Broederschap van de Heilige Teotonio voornemens was een incidentele financiële bijdrage te leveren ter ondersteuning van het werk van Halin.

De broederschap , een – van oorsprong Portugese en christelijke – organisatie zet zich in voor verschillende charitatieve en culturele doeleinden. De bijeenkomst van de broederschap, ter gelegenheid van de benoeming van een nieuwe prior (dhr. Machiel de Vries), stond dan ook in het teken van beide doeleinden, dit keer gerelateerd aan Indonesië. Een voorbeeld van betrokkenheid bij het cultureel erfgoed is de ondersteuning van de restauratie van de kraton van Surakarta. Op voorstel van mevrouw Klaver, die al bekend was met de inzet van de twee bestaande Nederlandse stichtingen, die zich het lot aantrekken van voormalige landgenoten in Indonesië, werd onder de aanwezige, veelal internationale, leden van de broederschap een collecte gehouden.

Een deputaat van de broederschap bestaande uit Mevrouw Klaver en de heren De Vries en Van Hees, bood dan ook op 10 november tijdens een ontmoeting met het bestuur van Halin een gift van 891 euro aan.

Lees ook het nieuwsbericht: Opbrengst 3 oktober overgedragen aan Stichting HALIN

gift-broederschap-heilige-teotonio