Den Haag 3 februari 2014

Aan alle vrienden en bekenden van Rino Berhitoe,

Het is alweer enkele weken geleden dat RINO BERHITO plotseling is overleden. Vele van ons hebben dierbare herinneringen aan hem. Hoeveel mensen heeft hij niet geholpen en bijgestaan, zaken geregeld en onmogelijke zaken mogelijk gemaakt!  Wij allen zullen hem missen.

Om onze dankbaarheid aan hem tot uitdrukking te brengen, hebben wij bedacht iets voor Rino’s  jongste dochter Rebecca (8 jaar) te doen. We denken aan een fonds op te richten om haar studie te bekostigen. Dit fonds wordt ondergebracht bij een nieuw geactiveerde stichting, het Kolff fonds, dat volgens zijn statuten soortgelijke steun verleent.  Het Kolff fonds heeft de ANBI-status, wat inhoudt dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.

Mocht u nadere informatie willen hebben dan kunt u mij of Henk Hoek hierover benaderen. Op http://www.kolfffonds.nl kunt u meer over de geschiedenis van het fonds lezen. Op de website van het Kolff fonds vindt u de beleidsvoornemens van het fonds. Het fonds is bereikbaar per email: kolfffonds@gmail.com of per post (Postbus 18, 2150 AA Nieuw Vennep) of telefonisch:0621525484.

Wij hopen dat u het door een eenmalige storting of een maandelijks bedrag mogelijk maakt dat we Rebecca in haar verdere studieleven kunnen steunen. U kunt uw bijdrage overmaken op de bankrekening van het Kolff fonds (nummer NL36ABNA0567132722) onder vermelding van “Rebecca”.

Met vriendelijke groet,

Max Riikschroeff, Henk Hoek