Stichting Halin bestaat bijna 61 jaar en bekommert zich om voormalige Nederlanders in Indonesië. Dat klinkt iets uit het verleden en voor veel betrokkenen is dat ook zo. Elk jaar moeten we noodgedwongen afscheid nemen van mensen die we – op bescheiden wijze – ondersteunen of van mensen die ons bijstaan. Dat doet pijn.

Ullrich Soffner, Ulli genaamd, was zo iemand uit de laatste categorie. Een vrijwilliger die op zijn eigen wijze een bijdrage leverde aan het werk van de stichting. Enkele jaren geleden kwam hij zo maar aanlopen en vroeg of hij een bijdrage aan het werk van Halin kon leveren. En vanaf die dag was hij op de dinsdag, de dag dat het secretariaat open is, al vaak voor de anderen aan het werk. Hij ordende het archief en hield de lijst van donateurs bij en was zeker niet te beroerd om ook andere klussen op te knappen. Als “bestuurslid buiten dienst” zoals hij zichzelf noemde. Ook buiten de kantoortijden kon Halin altijd een beroep op hem doen, bijvoorbeeld bij kumpulans of bij de Pasar Malam Besar, zoals die manifestatie tot voor kort heette.

Ulli deed dat werk met een waarlijk stille kracht: bescheiden, vriendelijk, volhardend en met humor. Hij hoefde niet zo nodig op de voorgrond. Dat verborg soms zijn gave om geweldig te kunnen vertellen over zijn leven en de gebeurtenissen daarin. Vorig jaar meldde hij zich vrijwillig om een bijdrage te leveren aan de NPO tv-uitzending 200 Jaar Koninkrijk die over de dekolonisatie van Nederlands-Indië ging. Een leven dat hij afsloot in het land waarin hij geboren was. Op 18 maart jl. overleed Ulli in Medan in Indonesië.

Wally Stahlberg

Tijdens het schrijven van dit in memoriam bereikte ons het bericht dat Wally Stahlberg, een andere vrijwilliger van Halin, plotseling was overleden. Helaas bereikte het bericht ons te laat om nog een laatste fysieke groet te kunnen brengen. Dat doen we dan ook noodgedwongen hier. Wally, op initiatief van Max Rijkschroeff, was de laatste jaren actief als regio vertegenwoordiger. Dat betekende dat hij binnen zijn gebied zo veel mogelijk pasars en andere gelegenheden bezocht om het werk van Halin onder de aandacht te brengen.
Beiden zullen we node missen. Hun nagedachtenis zullen we op gepaste wijze bewaren.
Zij rusten in vrede.

Namens het bestuur van Stichting Halin
Henk Hoek, voorzitter Halin