MARK GROOT (1950 – 2018)

Na een ziekbed van een jaar overleed op 11 juli 2018 Mark Groot, voormalig bestuurslid en gewaardeerd vrijwilliger van onze stichting.

Zo’n zeven jaar geleden ontmoetten Mark en ik elkaar tijdens een gesprek met het toenmalige bestuur van de Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. Inzet van dat gesprek was de invulling van twee bestuursvacatures. Na afloop van het gesprek bleken we allebei aangenomen te zijn als bestuurslid. Mark had al enige ervaring opgedaan omdat hij het stichtingssecretariaat overgenomen had na het kort opeen weg vallen van twee van de meest actieve bestuurders. Mark leverde zo een belangrijke bijdrage aan het voortbestaan van de stichting en zette dat de jaren daarna met enthousiasme voort.

Hij deed dat tot het laatst toe met een opgewektheid die karakteristiek bleek te zijn voor zijn persoon. Natuurlijk soms mopperend op de soms onbegrijpelijke communicatie vanuit Indonesië of op de hoeveelheid verplichtingen die verbonden zijn aan een ANBI c,q, CBF stichting, maar dat duurde meestal maar heel kort. Mark was ook heel nuchter: gevraagd waarom hij betrokken was bij de mensen die door Halin worden ondersteund, was zijn kort en bondig antwoord: omdat hen onrecht is aangedaan. Niets meer en niets minder.

Mark Groot en zijn twee dochters
Mark Groot en zijn twee dochters

Wat mij vooral opviel was dat Mark altijd geïnteresseerd was in de ander, hij stelde zich nooit op de eerste plaats. Heel treffend was dat het eerste dat hij vroeg tijdens mijn laatste bezoeken aan hem, hoe het met mij ging en hoe de stand van zaken was rondom een belangrijk probleem dat de stichting recent teisterde. De wijze waarop hij zijn ziekte droeg maakte grote indruk op zijn omgeving.
Die eigenschappen: empathie, betrokkenheid, relativeringsvermogen, opgewektheid en behulpzaamheid, maakte hem tot een man waarmee het buitengewoon prettig was om samen te werken.

In hem verliest de stichting en meer in het bijzonder de mensen die bij Halin betrokken zijn een geweldig mens die wel uit ons leven verdween maar nooit uit ons hart zal verdwijnen.

Namens het bestuur van Halin wens ik zijn gezin veel sterkte bij het verwerken van dit grote verdriet en dank ik hen dat wij Mark zo lang actief in ons midden mochten hebben.

Henk Hoek, voorzitter