In 1994 was Stichting Halin, als gevolg van enkele onregelmatigheden, in een bestuurscrisis, die het voortbestaan van de organisatie kon bedreigen. Het was toen dat een aantal nieuw benoemde bestuursleden het heft in eigen hand namen en kordaat de ontstane moeilijkheden te lijf gingen. Maandenlang werd wekelijks vergaderd, wat uiteindelijk resulteerde in een oplossing van de problemen. Kern van het nieuwe bestuur werd gevormd door Roos Boersma en door Aad Nowee, de een als secretaris, de andere als voorzitter.

Het is nu twintig jaar later en Aad heeft in september 2014 formeel en anderhalve week geleden privé afscheid genomen van de stichting en haar vrijwilligers. Het einde van een tijdperk, dat vooral gekenmerkt werd door betrouwbaarheid, inzet, bedachtzaamheid en voor het grootste deel van de tijd inzet. Voor het grootste deel van de tijd, want gezondheidsproblemen zijn aan Aad niet voorbij gegaan en hebben hem de laatste periode van zijn voorzitterschap danig parten gespeeld. Dat was dan ook de reden dat hij uiteindelijk besloot om het bestuurslidmaatschap neer te leggen.

Het bestuur van Stichting Halin is hem buitengewoon dankbaar voor alles wat hij voor de organisatie heeft betekent. Wij zullen zijn humor, relativisme en geestkracht missen. Mede door hem is Halin in staat gebleven honderden van voormalige Nederlanders in Indonesië, die er slecht aan toe waren of zijn, financieel en anderszins te ondersteunen. Daarvoor heeft hij, door zijn wijze van leidinggeven aan de organisatie, de voorwaarden geschapen en in stand gehouden en aldus een belangrijke bijdrage geleverd aan het verzachten van de nadelige gevolgen van de dekolonisatie voor vele mensen die niet om die slachtofferrol hadden gevraagd en nietsvermoedend bleven in het land waarin zij, en in veel gevallen, generaties voor hen waren geboren en getogen.

Aad: het ga je goed,

Namens het bestuur van Stichting Halin: H.H. Hoek, voorzitter