Regelmatig worden wij benaderd met vragen naar een fiscaal voordelige schenkingsakte (schenking bij wijze van termijnen van lijfrente). Ook in het nieuwe belastingstelsel, dat vanaf 1 januari 2001 in werking is getreden, bestaat de mogelijkheid giften af te trekken van de belasting onder de persoonsgebonden aftrekposten.

Voor de aftrek van gewone giften geldt een drempel van 1% van het onzuivere inkomen met een minimum van € 55,–. Het deel van de giften boven deze drempel mag u aftrekken.

Schenken bij notariële akte

Er is echter ook een manier van schenken die wel geheel fiscaal aftrekbaar is: de schenking bij notariële akte.

Voor de Stichting HALIN is het natuurlijk prettig, als u ons met een periodieke schenking steunt. Wij weten dan dat wij gedurende een aantal jaren op uw steun kunnen rekenen. Als u bij een notaris laat vastleggen dat u het werk van de Stichting HALIN gedurende minimaal vijf jaar steunt met een vast bedrag per jaar, dan kunt u elke euro die u aan de Stichting HALIN geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting.
De grootte van uw gift is dus niet van belang. Er geldt geen drempel en geen maximum. Gewone giften zijn tot maximaal 10% van uw onzuivere inkomen aftrekbaar, terwijl lijfrenteschenkingen altijd volledig in aftrek kunnen worden gebracht.

De notariële akte kost u niets en ons heel weinig. De akte wordt opgemaakt door een notaris. Dat kost al gauw € 100,–. Wij verzorgen graag de opmaak van een schenkingsakte, zodat u niet zelf naar de notaris hoeft. Vanaf een jaarbijdrage van € 150,– nemen wij de notariskosten voor onze rekening.

Bent u geïnteresseerd?

Bel of stuur ons een e-mail of brief, dan sturen wij u een volmachtformulier. Na ontvangst van het formulier vult u het in en stuurt u het naar ons met een kopie van uw paspoort. Onze notaris zorgt er vervolgens voor dat de akte wordt opgesteld en naar u wordt gestuurd. Belt u ons overigens gerust als u nadere informatie wilt hebben.

Ons RSIN nummer is 8024.01.806