Halin heeft nu ruim 1100 donateurs. U bent donateur als u tenminste een keer per jaar een door u zelf te bepalen bedrag overmaakt aan Halin.

Indien u zich wilt opgeven als donateur voor bijvoorbeeld een periodieke (1,3 of 6 maandelijkse, dan wel jaarlijkse) bijdrage of als u meer wilt weten over de werkzaamheden van de Stichting, dan kunt u telefonisch contact opnemen iedere dinsdagmiddag met het kantoor aan de Polanen 22, 2151 DR Nieuw Vennep (2585 AR). Ons telefoonnummer is 070-3461285. Op dit telefoonnummer is een antwoordapparaat aangesloten. Mocht u op een ander tijdstip willen bellen, spreek dan s.v.p. uw naam en telefoonnummer in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

U kunt ook direct ons formulier invullen en ondertekend opsturen naar ons. Het formulier (op onze folder) kunt u hier downloaden, printen en dan ingevuld via het antwoordnummer ongefrankeerd naar ons toezenden.

Een e-mail aan Stichting Halin sturen kan uiteraard ook. Ons e-mail adres is: info@stichtinghalin.nl of halin@hetnet.nl.

Als donateur ontvangt u jaarlijks onze Nieuwsbrief, waarin het bestuur verslag uitbrengt over het afgelopen jaar en vooruitblikt op het nieuwe jaar.

Als u het werk van de Stichting HALIN wilt ondersteunen dan kunt u een bijdrage overboeken ten gunste van ING Bankrekening: NL81INGB0000000308 ten name van de Stichting HALIN te ‘s-Gravenhage.