U kunt de Stichting ook op andere manieren steunen en/of onder de aandacht brengen. Hoe? Dat wordt verderop in dit artikel uitgelegd.

Vraag folders

U steunt het werk van HALIN door de Stichting onder de aandacht te brengen van personen, die voor Halin geïnteresseerd kunnen worden. U kunt ons bellen of schrijven folders en documentatiemateriaal vragen, bijvoorbeeld om te verspreiden tijdens een koempoelan of een reünie.

Zie bijvoorbeeld onze folder (pdf-bestand).

Video of DVD

Ook kunt u vragen naar de video of dvd met een presentatie over HALIN. Deze video en DVD zijn zeer geschikt om te laten zien tijdens een koempoelan of reünie. Op de video/dvd is onder andere Wieteke van Dort te zien met het lied “De Brief”, dat betrekking heeft op de HALIN-ondersteunden in Indonesië. De video en dvd mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, doch uitsluitend voor collecte en fondswerving voor HALIN.