Aanvankelijk leek het voor Indische Nederlanders in 1949 een goede optie: in Indonesië blijven na de soevereiniteitsoverdracht en de Indonesische nationaliteit aannemen. Zo konden zij als warganegara hun leven voortzetten in het land waar ze waren geboren en getogen.

En Nederland, berooid en beschadigd door de oorlog, kreeg er niet nog een probleem bij in de vorm van een stroom emigranten. Maar het pakte anders uit. Het verblijf in het nieuwe Indonesië viel zwaar tegen. Veel warganegara’s kregen spijt van hun keuze en wilden terug naar Nederland. Deze groep kreeg al gauw een nieuwe naam: ‘de spijtoptanten’.

In Spijtoptanten en Achterblijvers wordt ingegaan op de achtergrond van deze groep. Was hun keuze om warganegara te worden wel een vrijwillige keuze? Of waren ze door de Nederlandse overheid onder druk gezet? Hoe komt het dat ze zoveel moeite hebben moeten doen om terug te keren naar Nederland?En wat was het lot van de achterblijvers?

Spijtoptanten en achterblijvers bevat veel tot nu toe nog niet gepubliceerd archiefmateriaal en een groot aantal foto’s. Dat maakt het boek tot een onmisbare bron voor iedereen die geboeid is door de geschiedenis van Indië/Indonesië.

Het boek Spijtoptanten en Achterblijvers is uitsluitend verkrijgbaar via Stichting HALIN.

(via onze Contactpagina kunt u hiervoor een berichtje naar ons toezenden.)