In 2008 is een lang nagestreefd doel gerealiseerd geworden. Wij kondigden u dit reeds aan. Inmiddels is het onderzoek door Vilan van de Loo afgerond en zijn de resultaten in boekvorm gereed. Het boek heeft als titel “FAMILE GEBLEVEN HULP AAN LANDGENOTEN IN INDONESIË” en is vanaf 1 februari 2009 voor € 17,95 te koop in de boekhandel.

Voor de donateurs is er de mogelijkheid het boek met de in deze brief opgenomen kortingsbon te kopen voor € 15,00 bij de boekhandel. U kunt het ook bij Halin bestellen dan krijgt u het boek toegestuurd. Wel komen dan de verzendkosten erbij à € 2,64.

Voor het bestellen bij Halin kunt u gebruik maken van het Antwoordnummer 93213, 2509 WB Den Haag.

Het boek geeft de geschiedenis weer van vóór, in en na de oorlog van de warga negara’s en daarmee ook voor een deel uw eigen geschiedenis en die van uw in Indonesië achtergebleven familie en kennissen. Naast de Japanse bezetting wordt ook de bersiap behandeld en de spijtoptanten. Uitgebreid wordt de houding van de Nederlandse regering behandeld. Gedocumenteerd wordt uiteengezet hoe de Nederlandse overheid heeft getracht de komst naar Nederland tegen te houden. De slechte verhouding tussen de Nederlandse en Indonesische regering heeft vele blijvers schade en leed berokkend. Maar centraal in het boek staan personen, de blijvers, die herhaaldelijk aan het woord worden gelaten. Bijzonder pakkend zijn de interviews die met een tiental personen uitgebreid worden weergegeven.

Het is prachtig uitgegeven, met pakkende foto’s en makkelijk te lezen. Het is een mooi cadeau voor uw familie en kennissen, die hiermee meer over uw levensgeschiedenis kunnen ervaren. Wij roepen u dan ook graag op dit boek onder de aandacht te brengen van geïnteresseerden. Oud-minister Ben Bot heeft in het boek een dergelijke aanbeveling geschreven.

Hierbij dient niet onvermeld te blijven dat zonder de niet aflatende inzet van onze vicevoorzitter, de heer Pierre Bovens, het onderzoek niet zou hebben plaatsgevonden en daarmede het te verschijnen boekwerk niet het licht zou hebben gezien. Wij menen dan ook dat naast Vilan ook Pierre onze dank toekomt.