Het bestuur van de Stichting HALIN bestaat uit:

  • Henk Hoek: voorzitter
  • Roos Boersma: 1e secretaris
  • Ernest Nagel: 2e secretaris
  • Luc Putman: penningmeester
  • Max Rijkschroeff: vice voorzitter