Wat doet de Stichting Halin?

Stichting HALIN trekt zich sinds 1955 het lot aan van nood lijdende voormalige landgenoten (warga nagara’s) in Indonesië, die veelal als gevolg van de politieke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog buiten hun schuld in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt.
HALIN zorgt ervoor dat deze vergeten Nederlanders het hoofd nog enigszins boven water kunnen houden. De Stichting ondersteunt hen met een maandelijkse financiële bijdrage. In 2020 ca. 50 euro per maand met inbegrip van een vergoeding voor een ziektekostenverzekering.

HALIN heeft een netwerk van contactpersonen door heel Indonesië. Via deze vertegenwoordigers krijgen ruim 300 hulpbehoevenden ondersteuning.

HALIN VERLEENT AL MEER DAN 60 JAAR HULP!
BLIJF HALIN STEUNEN!

Het exclusieve doel van HALIN is deze ondersteuning – uiteraard binnen haar financiële mogelijkheden – voort te zetten tot het einde. U kunt ons helpen die steun te continueren door donateur te worden.

Om af en toe wat extra’s te kunnen doen vragen wij u, als dit financieel mogelijk is, incidenteel wat extra’s over te maken, een eenmalige gift op ING Bankrekening NL81INGB0000000308 t.n.v. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië, Javastraat 56, 2585 AR Den Haag.