Op zondag 9 juni is in Amsterdam woon-zorggroep Jatopa van 14.00 tot 17.00 uur een bazaar gehouden. De opbrengst hiervan gaat naar de Stichting Halin.

Bij Jatopa horen twee Indisch/Molukse woongroepen van elk zes bewoners die minimaal 17 uur per week zorg behoeven. Het is belangrijk dat vrijkomende plaatsen door Indische/Molukse nieuwe bewoners worden ingevuld om het speciale Indische karakter te handhaven. In Amsterdam en omgeving ontbreekt het namelijk verder aan Indische zorgcentra.

De bazaar heeft een opbrengst opgeleverd van € 1200,– en is dus een waar succes geweest. Wij zijn deze Woon-zorggroep dan ook heel erg dankbaar!

Onze vicevoorzitter, Max Rijkschroeff, heeft aldaar een cheque ontvangen van dit bedrag.