In april jl. bracht ons bestuurslid Henk Hoek een bezoek aan het team van Halin Indonesië.

De drie dames (zie foto) verzorgen de administratie van de uit- en doorbetalingen. Zij onderhouden de contacten met onze vertegenwoordigers in de diverse Indonesische regio’s, met de huisbank en de accountant en organiseren maandelijks een uitbetaaldag in Jakarta, waar regelmatig zo’n 75 personen verschijnen.

Daarnaast behandelen zij de aanvragen voor de medische hulpverlening, die Halin in Indonesië aan haar klanten biedt. Maandelijks zorgen zij voor meer dan driehonderd bankoverschrijvingen, tweehonderd postwissels en zorgen zij ervoor, dat er cash kan worden uitbetaald aan de overige klanten.

Zonder deze mensen zou het ons onmogelijk zijn onze klanten te bereiken. Halin biedt nog ondersteuning aan zo’n zeshonderd voormalige Nederlanders in Indonesië. Dat aantal vermindert elk jaar, in 2012 ontvielen ons 61 mensen en werden 10 nieuwe klanten aan het bestand toegevoegd.