Na een kort ziekbed is op 11 oktober 2010 van ons heen gegaan onze secretaris en het hart van het bestuur, mevrouw Liesbeth van der Heijde-Göllner.

Ze heeft zich meer dan 16 jaar met hart en ziel ingezet voor de hulpbehoevende voormalige landgenoten in Indonesië. Zij had zelf de Japanse tijd (Tjideng) mee gemaakt en kon daardoor veel donateurs tot steun dienen en hen met raad terzijde staan. Men vond bij haar altijd een gewillig oor.

Een hoogtepunt voor haar was haar bezoek aan het bestuur en vele ondersteunden in Jakarta en Bandung in 2008. Bij die gelegenheid was zij meer dan geraakt door de grote dankbaarheid van de ondersteunden. Zelfs tijdens haar ziekbed bleef zij zich zorgen maken over “haar” mensen in Indonesië en maakte zij plannen voor het moment dat zij het ziekenhuis zou verlaten. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Wij allen missen haar zeer. Zij blijft voor ons de inspiratiebron en zullen in haar geest ons werk voortzetten.

Het bestuur van de Stichting Hulp aan Landgenoten In Indonesië.