Keurmerk ook voor Halin, geregistreerd onder nummer 300248-10 HALIN is voor de fiscus een ANBI organisatie (Algemeen nut beogende instelling).